Trenér: Karel Nekvasil (+420736671165, karel.nekvasil@seznam.cz) - licence A st. (studující)
Asistent: Richard Adam (+420606857847, adam.richard@volny.cz) - licence B
Vedoucí: Vladimír Šťastný (+420773505281, Vladasta@seznam.cz)