Vyjádření jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana k oplocení prostor parku HZS

09.04.2018 / KLUB

Při nedělním zápasu HC Dukla Jihlava – HC Energie Karlovy Vary došlo k incidentu mezi poskytovatelem cateringu při zápasech Dukly, firmou UDANAX, s.r.o., zastoupenou panem Rudolfem Pennem, a několika fanoušky. Jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban proto považuje za nutné vyjádřit se k některým informacím, jenž se nezakládají na pravdě a stále tak dochází k jejich dezinterpretaci.

„Při včerejším (8.4.2018) utkání Dukla - Karlovy Vary došlo k incidentu mezi poskytovatelem cateringu, panem Pennem, a pár fanoušky. Považuji za nutné se, opakovaně, vyjádřit k některým věcem, které jsou obecně známy a byly už i řečeny, stále však dochází k jejich dezinterpretaci.

Oplocení v žádném případě nebylo nainstalováno na základě žádosti Udanaxu. O jejich použití se jednalo rok na základě žádosti Policie ČR a Městské policie. Udanax a HC Dukla Jihlava nebyly příznivcem návrhu. S dnešní zkušeností musím říci, že oplocení vnímám pozitivně.

Značně zjednoduší a zrychlí odchod návštěvníků do parku za účelem zakouření si, či občerstvení. Turnikety, respektive jejich počet, by nápor nezvládly.

Firma Udanax vyhrála řádné poptávkové řízení na catering. Udanax a Mokov, informaci zveřejňuji se souhlasem p. Penna, podpoří v letošní sezóně hokejový subjekt HC Dukla Jihlava, tedy s.r.o. a mládež dohromady, částkou 1,5mil. korun.

Firma Udanax investovala do zlepšení cateringu, kelímky, technologie, v letošním roce skoro 800.000,-Kč.

Nevím, proč se stále objevují spekulace, že si p. Penn prosadil oplocení pro svůj, resp. firemní prospěch. Tyto informace se však nezakládají na pravdě.“

Bedřich Ščerban
jednatel HC Dukla Jihlava

Čtěte také:

Tisková zpráva – 31. leden 2018

MOBILNÍ OPLOCENÍ MÁ ZA CÍL CHRÁNIT HOKEJOVÉ FANOUŠKY

KRAJ VYSOČINA - Na území České republiky stále platí vyhlášený první stupeň ohrožení teroristickými útoky. Toto opatření se dotýká také systémové ochrany měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob. Mezi tato místa, která nejsou trvale chráněná a jsou snadno dostupná, patří také Horácký zimní stadion v Jihlavě. Na základě společného jednání představitelů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Městské policie Jihlava, HC Dukla Jihlava a Statutárního města Jihlavy a po společném vyhodnocení všech rizik byla přijata adekvátní bezpečnostní opatření spočívající v instalaci mobilního oplocení.

Cílem tohoto opatření je zajistit především bezpečnost návštěvníků Horáckého zimního stadionu. Všichni návštěvníci při vstupu na stadion projdou bezpečnostními turnikety, ale kapacita těchto turniketů již nepostačuje tomu, aby mohli v průběhu přestávek mezi třetinami opustit stejným způsobem stadion a vrátit se přes bezpečnostní turnikety zpět. Proto budou v době přestávky turnikety mimo provoz a návštěvníci, kteří budou opouštět prostory stadionu, se mohou venku pohybovat pouze ve vymezením a oploceném prostoru. Toto opatření sleduje pouze zajištění bezpečnosti návštěvníků v průběhu celého zápasu a jeho hlavním cílem je kromě jiného zamezení vstupu případných útočníků nebo osob, které by chtěly o přestávce pronést dovnitř stadionu nejrůznější nebezpečné předměty a ohrožovat bezpečí návštěvníků uvnitř stadionu.

V jiných novějších a modernějších hokejových arénách na území České republiky je v současné době zcela standardní, že návštěvníci v průběhu utkání prostory stadionu opustit nemohou, neboť kapacita areálu je dostatečně velká a vnitřní prostory stadionů jsou tomu uzpůsobeny. Stavebně technické řešení a především kapacita jihlavského hokejového stadionu v Jihlavě bohužel v současné době podobný postup neumožňuje. Z tohoto důvodu bude vyhrazen bezpečný prostor v bezprostřední blízkosti stadionu, kde se mohou návštěvníci v průběhu přestávek pohybovat. Tímto opatřením v žádném případě nechceme žádným způsobem omezovat fanoušky, kteří by ale měli vnímat, že jde o opatření realizované především v zájmu jejich bezpečnosti.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení - tisková mluvčí
tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz